Warning: include_once(analyticstracking.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/deambasadaekosov/public_html/index.php on line 132

Warning: include_once(): Failed opening 'analyticstracking.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php54/lib/php') in /home/deambasadaekosov/public_html/index.php on line 132

Sigurime për turistë


Europäische Reisevericherung Turistenversicherung Gästeversicherung

• • • printo policën on-line • • •

Mandati drejtuesi i bordit të drejtorëve

Drejtuesi i bordit të drejtorëve është organi më i lartë ekzekutiv,

detyra e të cilit sipas ligjit obligativ (OR) është üdhëheqja e bizneseve në një shoqëri akcionare. Bëhen përjashtime kur këto kompetenca i vesh asambleja e përgjithshme.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë bazë dhe shtesë variabël të llogaritur sipas numrit të mbledhjeve të drejtorëve.

Mandati si organ kshillimor

Organi kshillimor është një trup me funkcion këshillues. Organi kshillimor nuk gëzon fare apo fare pak kompetenca në vendimmarje dhe në kontroll. Kompetencat e këtij organi përkufizohen në këshillime dhe propozime.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë bazë dhe shtesë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Mandati si drejtor ose menaxher

Drejtori

Drejtori udhëheq një ndërmarje apo një sektor të ndërmarjes.

Manaxheri

Menaxheri përkujdeset për realizimin e aspiratave dhe qëllimeve të ndërmarjes. Ai përcakton veprimet dhe kujdeset për përmbushjet e tyre.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë bazë dhe shtesë variabël të llogaritur sipas numrit të mbledhjeve punuese.

Mandati si kontabilist

Detyrat dhe obligimet e kontabilistit

Kontabilistët evidentojnë transakcionet apo qarkullimin e financiare në librat e ndërmarjes.

Detyrat e tjera të kontabilistëve

– Kontrolli i transakcioneve
– Bartja e llogarive periodike në kontabilitetin financiar.
– Pregaditja e bilanceve vjetore.
– Udhëheqja dhe kontrolli i transakcioneve të klientelës (debi).
– Udhëheqja dhe kontrolli i transakcioneve të furnizuesve(kredi)
– Plotësimi i deklarimeve tatimore
– Pregaditja e listave të rrogave.
– Deklarimet në doganë.
– etj. etj.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Administrues i besueshëm

Si administrues i besueshëm mund të quhet personi që përfaqëson dhe mbronë intereset e urdhërdhënësit.

Përgjegjësia e administruesit të besueshëm mbetet e kontrolluar juridikisht :
– përgjegjësia profesionale
– ligji për keqpërdorim
– ligji për rrezikim
– veprimi sipas dijes dhe ndërgjegjjes
– detyrimi për raport të menjëhershëm
– dorëzimi i menjëhershëm i librave të biznesit

Pagesa ose shpërblimi

Pagë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Trajnim dhe kurse

– ofrojmë organizimin e trajnimeve në të gjitha fushat e bizneseve.
– ofrojmë transferimin e njohurive dhe eksperiencave të biznesit tek të gjithë pjesëmarrësit e tregut, institucionet dhe universitetet.

Pagesa ose shpërblimi

Pagë variabël të llogaritur sipas kohëzgjatjes së punës.

Hashim Thaçi Hashim Thaçi Kryeministër

Pse fshihet Hashim Thaqi


Lexo biografinë gjysmake në faqen zyrtare të Kryeministrit të Kosovës..
Aty mungon ditëlindja, vendi i lindjes, shkollimi, univerziteti i studimeve, njohja e gjuhëve të huaja, pjesmarrja në luftën e UÇK, etj., etj.! . . . . .

Pse vallë i fsheh ai këto të dhëna!!!

Hashim Thaçi Hashim Thaçi Kryeministër

Çka shkruan shtypi serb


Këto shkrime serbe e plotësojnë pjesën e biografisë, të cilën Hashim Thaqit mundohet ta fshehë! . . . . .

Vallë gjendet Kosova ende nën sundimin serb?

Konsulata e Republikës së Kosovës Frankfurt

Konsularische Dienste Frankfurt

adresa :
Rudolfstraße 13-17       60327 Frankfurt am Main

tel. :                                      fax :
069 27 133 920        069 27 133 929

e-mail :
consulate.frankfurt@rks-gov.net

orari i punës me palë :


e hëne - e premte :
para dite                      pas dite
01.00 – 12.00        13.00 – 16.00

Konsulata e Republikës së Kosovës Stuttgart

Konsularische Dienste - Stuttgart

adresa :
Johannesstraße 47b      70176 Stuttgart

tel. :                                         fax :
0711 627 677-0           0711 627 677 29

e-mail :
Consulate.Stuttgart@rks-gov.net

orari i punës me palë :


e hëne - e premte :
para dite                          pas dite
09.00 – 12.00         14.00 – 17.00

Konsulata e Republikës së Kosovës Berlin

Konsularische Dienste - Berlin

adresa :
Wallstraße 65               10179 Berlin

tel. :                                         fax :
030 240 47 69 11       030 240 47 69 19

e-mail :
– consulate.berlin@ks-gov.net
– embassy.germany@rks-gov.net

orari i punës me palë :


e hëne - e premte:
para dite                          pas dite
10.00 – 13.00           14.00 – 17.00

www.schnelle-uebersetzungen.ch
Zyrë përkthimesh për të gjitha gjuhët botërore

Schnelle Übersetzungen in 290 Zielsprachen | Das Übersetzungsbüro in der Schweiz | Basel | Bern | Genf | Lausanne | Luzern | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Winterthur | ZürichSchnelle Übersetzungen in 290 Zielsprachen | Das Übersetzungsbüro in der Schweiz | Basel | Bern | Genf | Lausanne | Luzern | Schaffhausen | Schwyz | Solothurn | Winterthur | Zürich

Ne dijmë çka flasim – në 290 gjuhë botërore.


Pa marë parasysh se në cilën gjuhë dhe në cilën fushë dëshironi të përktheni :
Ne gjejmë gjithnjë përkthyesin e duhur
për kryerjen profesionale të porosisë tuaj.
Si të migroj në Zvicër?!
Për qytetaret 'shtetasit' nga EU fare thjesht.

1.
Kërkoni sa më parë një banesë dhe punësim.

Në shumë vise është vështirë të gjendet një mundësi banimi.


2.
Regjistrohuni në komunën e dëshiruar dhe merni lejeqëndrimin dhe lejën e punës.


3.
Brenda 3 muajve jeni të obliguar të keni
sigurimin shëndetsor (Krankenkasse)

Treuhand & Versicherungscenter GmbH
iu ndihmon të gjeni sigurimin shëndetsor të favorshëm.


4.
Treuhand und Versicherungscenter GmbH

iu ofron sigurime si dhe shërbime të ndryshme.

   AL | DE | FR

Ambasada e Kosoves Gjermani | Botschaft von Kosovo Deutschland | Ambassade du Kosovo Allemagne | Kosovo Ambassy Germany


Finexo - Swisse Fiduciaire
Bollwerk 19
3011 Bern
Tel. 031 312 67 12
Fax 031 312 67 14